Qüestionari Frontpage

En los creditos de libre eleccion de mi amada, eligio un curso sobre Frontpage.
Y las preguntas siguientes son las que se pueden encontrar.

De frontpage tiene poco, por que sin tener abierto el frontpage solo a habido un fallito;
la pregunta 1, yo elegi 1/a y era 1/c.


Pregunta 1 (un punt)
Es pot visualitzar amb qualsevol navegador una pàgina HTML creada amb el FrontPage, amb qualsevol configuració de compatibilitat?

a. Sí
b. Sí, si configurem bé el navegador
c. No, ja que hi ha configuracions del FP que fan que les pàgines HTML creades només siguin compatibles amb el Internet Explorer

Pregunta 2 (un punt)
Què ofereix un editor del tipus WYSIWYG (What You See Is What You Get)?

a. Que en el moment de dissenyar les planes HTML ja estem veient com quedaran aquestes des del navegador
b. Permet crear pàgines dinàmiques amb JavaScript i capes de forma automàtica
c. Que les pàgines creades seran compatibles amb tots els navegadors

Pregunta 3 (un punt)
Què és una etiqueta (o un tag)?

a. Qualsevol cosa entre > i < b. Allò que serveix per posar dibuixos a les nostres planes c. És aquella codificació que permet definir com s’han de visualitzar els continguts de la pàgina HTML. Són una sèrie de paraules clau entre els signes < i >

Pregunta 4 (un punt)
Quins blocs pot haver-hi dintre d’un document HTML (és a dir, entre les marques i )?

a. Dos blocs. El HEAD i el BODY. Al HEAD hi ha la informació del document (Metadades) i al BODY hi ha els continguts
b. Molts. Tants com vulguem sempre que utilitzem “< ” i “>” entre els mots
c. Un. El famós

Pregunta 5 (un punt)
Com s’ha de fer per insertar en un text un enllaç (hipervínculo)?

a. Només es pot fer seleccionant el text i clicant la combinació de tecles Alt+Ctrl+K
b. Només es pot fer seleccionant el text i clicant el botó “Insertar Hipervinculo” de la barra Estàndard o des del menú contextual del text seleccionat (botó dret del ratolí)
c. Es pot fer com s’indica a les altres respostes i a més a més poden fer-ho també des del Menú à Insertar à Hipervínculo

Pregunta 6 (un punt)
És útil crear un web (site) enlloc de crear multiples pàgines HTML aïllades?

a. No
b. Sí, perquè permet fer modificacions de totes pàgines alhora, tot modificant automàticament enllaços relatius, tema,…

Pregunta 7 (un punt)
Com podem saber amb el FP que una pàgina HTML seran lenta de visualitzar?

a. A baix a la dreta, mirant el “Tiempo estimado de descarga”
b. A l’apartat de velocitat del Menú d’opcions
c. Amb el FP es impossible saber-ho, cal publicar-ho a internet i provar-ho

Pregunta 8 (un punt)
Què és un mapa sensible (mapa d’imatge)?

a. Un mapa que permet crear diferents zones en el nostre document
b. Un mapa que permet dividir una imatge en diferents fitxers
c. Un mapa que permet associar un enllaç amb diferents zones d’una imatge

Pregunta 9 (un punt)
Si tenim un text de color vermell, en el codi HTML com ho veuríem? Feu us de la solapa HTML del FrontPage per comprovar-ho

a. Text Vermell
b. Text Vermell
c. Text Vermell

Pregunta 10 (un punt)
Perquè és important “Aceptar” en aquesta finestra (apareix en Desar document quan tenim en alguna pàgina una imatge Insertada des d’un arxiu extern a la nostre carperta web)?

a.Perquè així mantindrem la imatge dintre del nostre web i l’enllaç a la imatge serà relatiu i funcionarà bé quan ho publiquem
b. Perquè sempre cal fer Acceptar, com a regla General
c. Perquè sí

Pregunta 11 (un punt)
A la imatge de la pregunta 10, on està la carpeta images/

a. Està a l’arrel del nostre disc dur
b. Està a c:/images/
c. Està dintre de la carpeta del web, i aquesta estarà on nosaltres haguem definit que està la carpeta del web
d. Està dintre de c:/archivos de programa/Front Page/documents/web/images; però pot dependre de que tinguem el FrontPage instal·lat a una altre disc dur

Pregunta 12 (un punt)
Podem modificar en un “Tema” de Front Page els gràfics utilitzats per als botons de les barres de vincles?

a. Sí
b. No
c. Sí, si no activem la compatibilitat amb Netscape

Pregunta 13 (un punt)
Què és una pàgina amb Frames (“Marcos”)

a. És una pàgina que inclou més d’una taula
b. És una pàgina que està dividida en diverses àrees, cada qual mostra una pàgina html
c. És un sistema que permet crear enllaços a àrees pròpies de la pàgina

Pregunta 14 (un punt)
Es pot crear un enllaç a una adreça de correu electrònic?

a. Sí
b. No
c. Sí, si l’adreça pertany al nostre domini

Pregunta 15 (un punt)
Des de la Vista Exploració del FrontPage és possible modificar la estructura de les pàgines (ubicació relativa i això modifica les barres d’exploració)

a. No
b. Sí, és tan fàcil com moure les pagines dintre de l’arbre jeràrquic
c. Sí, però no es pot fer amb el ratolí, ja que queden trencats els enllaços

Respuestas:

1/c
2/a
3/c
4/a
5/c
6/b
7/a
8/c
9/a —> evidente no? xD.
10/a
11/c
12/a
13/b
14/a
15/b

La verdad es que todas son faciles, ya que no hay dificultad solo lo muy muy basico y eso es lo que yo se :$.

Deja un comentario

Tienes que iniciar sesión para escribir un comentario.

Archivos
Categorías

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies